سردار رویانیان دست بردارید … پول ژوزه را هم میدهید پس ….

u

مدیر عامل پرسپولیس تهران بعد از آنکه با هزاران صلوت و….. مانوئل ژوزه را به تهران آورد و فرش قرمز زیر پایش پهن کرد و …..    با پایان یک نیم فصل فرش قرمز را زیر پای مانوئل کشید تا این مربی با سر بر زمین بخورد و تازه ماجرا با این مربی آغاز گردد . مربی که تا دیروز قرار بود فرشته نجات باشد امروز شد ……………

شاید همه این مسائل جزئی ثابت از همه اتفاقات ورزشی باشد که ممکن است در هر کجا پیش آید … اما نوع برخورد سردار با این مسئله نشان از همان روحیه نظامی گری و سلطه جوئی اوست  ، نه آقای سردار درست است اینجا ایران است و شما میتوانید هر آنطور که دلتان میخواهد بگویید و عمل کنید اما اینبار طرف مقابلتان ایرانی نیست که با زور و ترس از مرگ و زندان ، کهریزک و …….  سکوت کند و هیچ نگوید  شما با یک اروپائی رودرو هستید او بزودی ایران را ترک خواهد کرد و اقدامات قانونی خویش را از همه مراجع پیگیری میکند و پولش را تا قران آخر خواهد گرفت

لطفا» دست بردارید از این اقدامات شما پول این مربی را نیز میدهید پس برای اذهان عمومی هم که شده اشتباهاتتان را قبول نمائید و بپذیرید که نمیتوانید یک مدیر ورزشی باشید … هر چند که اگر یک فرد مسلمان هم که باشید مطابق با آنچه که فریاد میکشید و هر لحظه از آن دم بر میاورید …. باید که نگاهی به کتاب قرآن میکردید میدانید که از چه صحبت میکنم :

سوره 2- آیه : 177 :  آنان كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان و به هنگام جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست گفته‏ اند ….

حکم دادگاه برای کاریکاتور نماینده اراک مجدد صادر شد و امان از یک حکم برای اختلاس گران، مسببان کهریزک و….

باز هم حکم دادگاه صادر شد : شعبه دوم دادگاه كيفري استان مركزي به رياست قاضي عدالتخواه حكم به 50 ميليون ريال جريمه نقدي بدل از 70 ضربه شلاق تعزيري براي مقاله و كاريكاتور ترسيمي در صفحه اول «نامه امير» را صادر كرد.

ماجرایی که از چندی قبل در خصوص روزنامه نگار و طراح  ، کسی که کاریکاتور نماینده اراک را ترسیم کرد و نماینده محترم در اقدامی شکایت به دادگاه برد و در ابتدا کاریکاتوریست محکوم به 70 ضربه شلاق شد و با اعتراض همگان به این حکم ، بار دیگر حکم از نوع دیگر صادر شد حذف شلاق و جانشین شدن جریمه نقدی برای کاریکاتوریست  نشان از یکدنگی  قوه قضائیه و  شخص شاکی پرونده دارد  ، براستی این اقدام چه معنی خواهد داشت در زمانی که برای رسیدگی به پرونده های دست درازان به مال مردم ماه ها و سالها به طول انجامیده  یا پرونده ندا ها و ………..  هنوز یک خط بر آن ترسیم نشده است وشاکیان پرونده های کهریزک هنوز پرونده در دست صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد ، یا زمانی که برای ابتدائی ترین اقدامات اعتراضی  ماهها باید در انتظار بنشینی چگونه میتوان باور کرد این پرونده به این سرعت جابجا میشود 

پرونده دوستم  را به یاد آوردم که چندین سال برای گرفتن پولی که از دیگری طلب داشت پله های این ساختمان و آن ساختمان دادگستری را پیموده بود و هزینه های گزاف  خرج نموده و هنوز دستش به هیچ کجا نرسیده است …..

آری نظام جمهوری اسلامی  همان نقطه قوتی که قرار بود قضاوت و عدالت را برقرار کند امروز در راهی افتاده است که یک  کارتونیست   نمیتواند راهی برای اثبات بیگناهیش  بجوید  و دادگاهی که فقط در پی محکوم کردن است و شاکی که  بواسطه حضور در نظام در پی اجرای حکمش است .

باید باز هم اعتراض کرد، باید صدای این طراح بود تا به نتیجه رسید  ………..

پانوشت : http://www.asriran.com/fa/news/215547