نامش نرگس محمدی است …. همان که جانش در خطر است

نامش نرگس محمدی است ، همان که نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشراست

نامش نرگس محمدی است ، همان که به جرم خواستار بودن حقوق بشرماهها در بند است  

نامش نرگس محمدی است ، همان که  حتی در زندان هم همان نرگس است همان  انسان آزاده ….

نامش نرگس محمدی است ، همان که در زندان برای دادستان تهران می نگارد و تاکید بر غیر قانونی بودن حبسش میگوید ….

نامش نرگس محمدی است ، همان که میگوید : هر حادثه‌ای در زندان برای من رخ دهد عامدانه است…….

نامش نرگس محمدی است ، همان که امروز در زندان است و جانش در خطر است  

نامش نرگس محمدی است ؛ امروز نوبت من ، تو و ما است که حمایتش کنیم صدایش باشیم ………….