مدیریت جهان در ابعادی جدید

محمود احمدی نژاد  دوشنبه شب وارد نیویورك شد،  با نخست وزیر کشور  «سنت وینسنت و گردنادین ها»  دیدار کرد

در سالهای نه چندان دور و اندر دوران بچگی هر وقت نقشه روی دیوار مدرسه را نگاه میکردیم و  با نام یک کشور جدید روبرو میشدیم  به خود میگفتیم چرا دفعه قبل نتوانسته بودیم این کشور را ببینیم و برای خود دلیل می تراشیدیم  حتما نام آن کشور زیر پونز نقشه بوده است و ما نتوانسته ایم …..

اما اینبار که جناب رئیس جمهور در سفر به ینگه دنیا ملاقاتی  با نخست وزیر کشور  «سنت وینسنت و گردنادین ها»داشتند  هر چه تلاش کردم  بیاد گذشته ها  بگویم اینبار هم زیر پونز بوده است و ….  نشد که نشد و ماندم که این کشور ده ها هزار نفری در حوزه دریای کارائیب  از کجا پیدا شد و آنقدر مهم شد که میبایست وعده 7 میلیون دلار برای ساخت فرودگاه و بورسیه دانشجویانش داد . واز همه مهمتر اینکه بحث در خصوص مسائل جهان و مدیریت بر آن هم بین احمدی نژاد و نخست وزیر کشور مربوطه هم انجام یافته است ،

هر چند که در این خصوص شاید که از کوچکترین ها باید شروع شود تا به بزرگتر ها برسد ، و شاید باید به این نوع آوری به احمدی نژاد تبریک گفت و اینکه ایشان همیشه قصددارند راه های جدیدی را کشف کننداینبار هم سعی و تلاش بسی  فرموده اند  که اصلاح جهان را از یک کشور ده ها هزار نفری آغاز نمایند که جز کشورهای همسود با بریتانیا نامبرده میشود

 بعد از دیدن انیمیشن ماداگاسکار و دیدن فوتبالیستهایش در ایران نام کشور «سنت وینسنت و گردنادین ها» هم بیش از این خواهیم شنید و نام خیابانی در تهران هم به نامشان خواهد شد .