عجب روزگاری شده دزدان گرد هم و به دنبال دزد

عجب روزگاری شده ، اندرحکایت ما همین بس که دزد به خانه مان زد و دارائی مان را به تارج برد و با دوستان در گوشه ای مشغول تقسیم اموال هستند مال گیران از دست دزدان ، خود نشسته و همراه آنان گشته و هر بار یکی برای دیگری خط و نشان کشیده و تهدید میکنند
و در این وسط مردم مال از دست داده غریب ماجرا هستند برای روشن شدن بیشتر ماجرا :

صحبتهای احمدی نژاد در
شهرکرد را مرور کنیم : چرا انتقام از ملت می‌گیرید آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را
دستگیر کردید.و  نفرات اصلی این اختلاس آزاد هستند.

و از سوئی دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه  گفت: این سینه پر است از مطالبي که به خاطر حفظ وحدت بيان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را براي مردم شريفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کساني مشغول طراحي‌هاي خاص هستند. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بيش از اين رَطب و يابس نبافند،  البته
بنده از روز اول می‌دانستم که وقتی این کار را شروع کنیم آنهایی که پا روی دمشان گذاشته ‌شود؛ حتماً صدايشان بلند می‌شود این امر واضح و روشنی بود.

عجب روزگاری شده ، یکی نیست
به آقای رئیس قضا بگه خب بگو پات را رو دم کی گذاشتی که صداش در اومد بعد نگو …………مگه رئیس دولت …..جانوره  .ما که نگفتیم خودتون گفتید ،

عجب روزگاری شده ، یکی به ما بگه به کجا نفوذ شده  و نکنه این موجود نفوذی ، دم دار آقا موشه است و شما بی خبر از همه جائید .

عجب روزگاری شده ، همه با هم می دزدند و هر کدام در جیب دیگری به دنبال دزد است ضرورت اقتضا میکند که فعلا رد را گم کنید تا به بعد ……..