سوتی جالب سایت شبکه 3 – ورزش 3

سوتی سایت شبکه سوم سیمای میلی ایران – ورزش 3

بعد از بازی پرسپولیس با الشباب امارات

نام گلزنان و اخطار گرفته های بازی همه انگلیسی است و نام گلزن خارجی  این تیم فارسی !