رونق کاری لشکر ساندیس خور

عجب روزگاری شده ؛ بعد از به وجود آمدن کلماتی همچون پاچه خواری ؛ جان نثار؛ دستمال بدست

این روزها جمهوری اسلامی آنچنان خود شیفته شده و تاب تحملش کم شده که با کوچکترین نقد حتی از سوی جان نثاران دیروز روی بر نمیتابد و در زمانی کمتر از ثانیه عربده کشان  لشکر ساندیس خور را آماده کرده و حمله به نقاد را آغاز میکند و بدبخت نقد کننده که هر چه بگوید منظور من فلان بود و اشتباه برداشت شد و….. دیگر این لشکر سرمست از ساندیس ، به گوششان فرو نمی رود که نمی رود .

و عربده کشان  آنچه که بوده و نبوده برعلیه نظر دهنده ولایت سر میدهند .

 دیگر کار از کار گذشته و این لشکر ساندیسی در اتوبان یکطرف اشان به جلو میروند اینکه این لشکر از کدام توبره تغذیه میکنند و سر در کدام آخور دارند شاید آنچنان شفاف نشده است چون که این جماعت گاه اینورند و گاه در سویی دیگر شاید  آنجایی که چربتر است برایشان دلنشین تر است ،

 در همین چند روز گذشته با نقد سردار علائی ، سپس سخنان عماد افروغ ، آنچنان ساندیسان را از خود بیخود کرد که خود جوش بدون اعلام قبلی ،  سر قبیله حسین بازجو به جلو درب منزل سردار رفته و همان کردند که دانیم و این حرکت جوشان باز با حمایت حسین بازجو آماده است که جمعه بر منزل افروغ فرود آید .

هر چند که برای این غیور ساندیسان چه بهتر از این که سفره پهن باشد و کرکس وار برآن حمله برند در این وا نفسای اقتصادی چه بهتر که چند اضافه کار هم نصیبشان گردد و ماجرای جام زرین اصغر فرهادی و برهنگی گلشیفته فراهانی هم برتجمع کارها افزوده گردد و پایان ماهی شلوغ را برایشان نمایان سازد

و لشکر ساندیسی در انتظار دستور صاحب برای اقدامی دیگر است …. و شاید که اقدام بعدی بر علیه امام غائب از نظرشان باشد که آمده صندلی را از ولایت پس گیرد و شخص ولایت دستور را صادر ….  

Advertisements