در باب کفران نعمت

خبرگزاری شفاف نوشت : حبيبي دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصريح كرد: آيا پس از مقام معظم رهبري شخصيت‌هاي برجسته‌اي مانند آيت‌الله مهدوي كني و آيت‌الله يزدي وجود دارد؟ هر كس قدردان آنها نباشد كفران نعمت كرده است

در خصوص موضوع فوق میتوان گفت :

اندر حکایات آورده اند که » تو نیکی کن در دجله انداز تا ایزد در بیابانت دهد باز «

از این روی که سخن بزرگان و گذشتگان را باید احترام نمود لذا کیسه ای فراهم نموده و هر دو را در کیسه ای مجزا و در بسته به درون رودخانه اروندکنار ،نهاده تا که ایزد بر ما خیری دگر رساند و خیر آنها بر ……

در این امر دو خصلت است :

 اول  معنی کفران که در زبان ساده پوشاندن آورده شده است با گذاردن در کیسه ،عمل پوشاندن و در معرض دید همگان قرار ندادن به طور کامل انجام یافته است

 دوم  آن نعمتی که از سر ما زیاد هم هست به دیگرانی نهادیم که شاید مستحق تر باشند

 باشد که آیندگان رحمتی برما بفرستند ……………..

هرچند اندر حکایت باید مراقب بود که سرنوشت کفشهای میرزا نوروز در انتظارمان نباشد

اما آنچه در این باب باید گفت باز آورده اند : هیچ دوی نیست که سه نشود ودر این باره  فراموشی جناب حبیی  نامهایی را از قلم پنهان نموده اند  و آن نیست بجز شیخ جنتی بزرگ خاندان نسل ماقبل تاریخ ،و شیخ احمد خاتمی و …………. با این فراموشی آقای حبیبی خود دچار کفرانی شده اند که تا آخرت همراهشان خواهد شد و دود  همه نسلهایش را در بر خواهد گرفت باشد عبرتی برای دیگران .