در حاشیه دیدار وزیر ارشاد با خبرنگاران مصری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به خبرنگار مصری درباره استفاده جوانان کشورهای اسلامی از شبکه‌های اجتماعی گفت: همانطور که قدرت‌های جهانی از فضای مجازی می‌خواهند استفاده کنند مردم منطقه هم باید از این امکان برای پیشبرد اهداف والای خودشان بهره بگیرند.