همه چی دل نشینه و ما همینطوری داریم میریم بالا !!…..

احمدی نژاد گفت : دین بسیار آسان است و خدا، انسان‌ها را خلق کرده که زندگی کنند و در این دنیا کیف کنند البته کیف سالم و تعالی‌بخش که ما اسمش را مشروع می‌گذاریم

گفتم : همه چی آرومه من چقدر خوشبختم ……… من چقدر کیف میکنم وای چه هوایی ، چه  جیب پر پولی ، چه وضع خوشایندی ، من دیگه دارم پر میکشم …..

احمدی نژاد گفت : پیامبران برای جذب آمده‌اند و اصلاح و اعتلا و بالا بردن انسان‌ها. و در نهایت خدا انسان را خلق کرده است که بالا رود

گفتم : همش میگم چرا اینقدر آمار تصادفات زیاد شده ، همه میخواهند سریعتر برند بالا …. وای حالا یادم اومد این سقوط هواپیماها بی دلیل نبوده خودش راه سریعتر رسیدن بوده … ایول دکتر حالا اوفتاد ….

احمدی نژاد گفت : برای آدم‌ها دو حقیقت وجود دارد؛ یکی درون آنها و اعتقادها و باورهای عمیق‌شان و دوم رفتارهای ظاهری که گاهی این دو با هم ارتباط ندارد

گفتم : اوهم حالا فهمیدم چرا هیچ وقت نمیتونم هندونه خوب بخرم چون  ارتباطی بین بیرون و داخلش نیست ..

احمدی نژاد گفت : برخی خلاصه توضیح‌المسائل را چنین عنوان می‌کنند که اگر طوری بشود که آدم خوشش بیاید، حرام است.

گفتم : مرسی  ما که هیچ وقت نفهمیدم این توضیح اصلا چی میگه …. پاهامون را هم گم کردیم اگر با پای چپ قدم برداری ….

Advertisements

او با ما ماند و زندگی شیرین خواهد شد ….

 

سحرگاه هان  شیخ در خیابان فریاد بر آورد که او با ما ماند ،  اهالی که تازه از خواب شب هنگامان برخواسته بودند و منتظر اتوبوس ، تاکسی  در صف کز کرده ، به شیخ می نگریستند …..

شیخ گفت : اوباما باز هم رئیس جمهور آمریکا ماند ….

زن نگاهی به پاکت شیر در دستش کرد و به مغازه دار گفت : باز امروز هم گران شد …..

مرد نگاهی به روزنامه کرد و گفت : قیمت خودرو باز هم گران تر شد ….

جوان کتابهای زیر بغل را جابجا کرد و رو به راننده تاکسی گفت : تا دیروز 1400 میگرفتی امروز 1600  …..

مرد دیگر عینک خود جابجا کرد و صدایش را صاف کرد و بسیار سیاستمدارانه رو به شیخ گفت : خوش خبر باشی اوباما که با ما باشد پس دیگر اقتصادمان گل و بلبل می شود و آقایان مذاکره میکنند و همه چیز  ارزان ، ارزان و ارزان تر خواهد شد ………………….