تیم ملی والیبال حاصل کار گروهی است این بار آخر نخواهد بود اگر …

چند روزی است که اخبار پیروزی های تیم ملی والیبال ایران در مسابقات جهانی 2011 ژاپن   باعث شگفتی همگان شده و همه اخبار نشان از اعتراف به بازی های برتر تیم ایران دارد اما شاید تشویق این تیم و آرزوی موفقیت برای بچه ها یکی از اولویت ها باشد و از سویی دیگر شاید شگفتی دیگر آنجایی رخ داد که اینبار موفقیت ورزشی در سایه یک  تیم و یا به زبان  بهتر حاصل یک کار گروهی اتفاق افتاد .

هرچند صبح امروز والیبال ایران در برابر آمریکا باخت را پذیرفت اما شاید این آغازی باشد برای

 همان جائی که سالها بیان میشد که ایرانیان کار گروهی را نمیتوانند انجام دهند و حتی فرهنگ کار گروهی ندارند ،  اما اینبار ثابت شد که میتوان با داشتن یک هدف و یک مدیریت و البته مربی کاربلد به موفقیت رسید ، آری این درس بسیار بزرگی برای ما باید باشد شاید اینگونه موفقیت ها در رشته های دیگری هم به وقوع پیوسته باشد اما آنچه که مسلم است این پیروزی رنگ و بویی خاص داشته ودارد ، شاید وقت آن رسیده باشد که این درس را در دیگر ابعاد زندگیمان بررسی کنیم و به این حس برسیم که میتوانیم در کنار یکدیگر و با کمک همدیگر به موفقیت های بسیار بزرگتری همچون آزادی  رسید

آری آزادی در گرو در کنار هم بودن و با هم اندیشیدن و حتی عقاید متفاوت داشتن حاصل خواهد شد ……………

تیم ملی والیبال حاصل کار گروهی است این بار آخر نخواهد بود اگر باور کنیم که می توانیم با هم باشیم