در حاشیه جلسه هیات دولت….!!.

1

2

3

Advertisements

از شعار نابودی غربی ها در نمازجمعه تا افزایش چندین برابری قیمت اجناس ؛ پای نشینان منبرها بیدار شوید

جمعه ای دیگر گذشت ، روزی که تربیون  نماز جمعه در اختیار آخوندهای درباری است و از این جایگاه همیشه برای بیان نظرات آنچنانی خود بهره میجویند و اینبار از بستن نفت بروی اروپائیان و غربی ها  و مسدود سازی  تنگه هرمزسخن گفتند ، و ادامه دادند  این غربی ها هستند که بدبخت میشوند و پای نشینانشان هم تکبیر میگفتند و خوش بودن که نه تنها یک کشور بلکه همه دنیا را  تهدید کردند و فریاد را بلندتر سر میدادند  ؛ و  حسین بازجو هم در روزنامه خویش  از تائید  بستن نفت بروی غربی ها سخن گفت 

از سوئی دیگر رئیس بانک مرکزی و احمدی نژاد بعد از مدتی سکوت لب گشودند و از طرح تک نرخی شدن ارز سخن بر آوردند و از اعلام نرخ 12260 ریال پرده برداری کردند و اینجا هم پای نشینان استقبال کردند و به تعریف و تمجید از آن پرداختند 

اما آنچه که باعث شگفتی شد و پای نشینان آن را فراموش کردند و یا در خواب بودند و نفهمیدند که چه بر سرشان و این سرزمین آورده شد .

با بررسی نرخ ارز از ابتدای سال براساس نرخ مرجع بانک مرکزی یعنی همان که خودشان اعلام میکنند نه نرخ واقعی که در بازار داد وستد میشود به نتایجی میتوان رسید

اگر نرخ ارز درفروردین ماه با بهمن یعنی همین روزی که آقایان شیپور در دست گرفته و اعلام نرخ کردند مقایسه کنیم یعنی در حدود 18 درصد افزایش را شاهد هستیم

و از طرف دیگر  نرخ ارز در دو ماه بهمن و دی ماه هم مقایسه نمائیم به حدود 10 درصد افزایش خواهیم رسید  پای نشینان حرف های آقایان آیا متوجه شدید که در همین مدت برسر اقتصاد چه آمد وقتی خود دولت و سران رژیم افزایش حدود 20  درصد را اعمال میکنند یعنی باید منتظر دوبرابر آن در بازار  بود یعنی حتی اگر همه این آمارها را هم به کناری بگذاریم  شما حتی یک آدامس هم برای کودک خود نخریده اید آری مثال را ساده تر بیان میکنم

یک بسته آدامس در همین مدت کوتاه در حدود 70 درصد افزایش داشته است

باز هم مثالی برای آنانی که حتی آدامس هم نمیخرند یک بطری یک ونیم لیتری روغن مایع در همین مدت در حدود 40 درصد افزایش داشته است

همه این مثالها برای نمایان ساختن وضعیت فعلی است و آنهائی که یا در خوابند و یا شنوائی خود را ازدست داده اند و هنوز در پای سخنان سران رژیم مینشیند و فریاد تکبیر سر میدهند ، لطفا یکبار دیگر لااقل به بقالی سرکوچه سری بزنید و قیمت ها را مقایسه کنید شاید هفته آینده در صفوف نماز جمعه نباشید و متوجه شوید آنانی که در اثر حماقت سران رژیم بدبخت شدند غربی ها نبودند بلکه این ایران است که در سراشیبی سقوط قرار گرفته ………….