نعمت وجود آقا و آرزوی انبیاء !!….

آقا تهرانی گفت : وجود مبارکی (رهبر معظم انقلاب) که الان خداوند به ما داده است در تاریخ بی سابقه است و شرایط کنونی به نحوی است که انبیا آرزوی این زمان را داشته‌اند.

گفتم : ایول ، فک.. کن  این تکنو لوژی چه ها که نمی کنه …… ،جل الخالق یعنی همراه اول تا اون دنیا هم رفته

گفتم : فک.. کن اگه میشد موسی الان بود چی می شد ، به فرمایش آقا میزد این خلیج فارس را به کل جدا میکرد و این دول عربی هم دیگه نتوق نمیکشیدند…..

گفتم : بابا اگه این محمد الان بود بنده خدا دیگه نیاز نبود کلی بره بالا  گفتگو کنه می خوابید تو خونه و با  آی پد یه تماس  اسکایپی با جبرئیل  برقرار میکرد  

گفتم : اگه ابراهیم بود هیچی تبر را باید به کی میزد به موسی ،عیسی ،محمد ،علی و خاندانش ، …. ،بت اعظم کدوم …..

گفتم :نعوذ باالله … یعنی خدا نمیتونه آرزوی مردان بزرگش را برآورده کنه

گفتم : عجب بدشانسی بودند این انبیا هر چی دوره بد بود مال اونا بوده خوباش رسیده به ما …………