خرمشهر آزاد شد اما چه بسیارمردمی که برآوار زندگیشان ایستاده اند شاید که خرمشهر آباد گردد

رادیو ماشین را روشن کردم ، دیرتر از همیشه  بیرون زده بودم  و ترافیک…… ، رادیو پیام اعلام کرد بزرگراه همت به سمت شرق از بزرگراه مدرس ترافیک سنگین است …. و به یکباره صدای موزیک رادیو پیام عوض شد

ممد نبودي ببيني شهر آزاد گشته
خون يارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودي ببيني شهر آزاد گشته
خون يارا نت پر ثمر گشته
آه و واويــــلا… كو جهان آرا
…………………………..

 نگاهم به پوسترهای بزرگ کنار خیابان ها افتاد ، اداره ها و سازمان های دولتی هم پوسترها و پارچه های بزرگی را بر سر درب خود آویخته بودند ..امروز سوم خرداد هست  سالروز آزاد سازی خرمشهر … یعنی سی سال گذشت از آنروزها یاد اون دوران افتادم چه روزهایی بود جنگ و بی خانمانی .. مرگ و ……

جلو درب اداره مالیات اسلامی جمهوری اسلامی رسیدم تراکت تبلیغاتی بزرگ نصب شده بود…… خرمشهر آزاد شد ……..

دیگه نتونستم جلوی خودم را بگیرم یاد آخرین ماموریت اداریم به خرمشهر افتادم هنوز یک سال نگذشته ، وقتی بعد از سالها شهر رادیدم نمیتوانستم جلوی خودم رابگیرم یعنی اینجا اصلا شهر است  آب آشامیدنی برای مردم نیست از برق و دیگر امکانات هیچ نگو  هنوز جای جای شهر تو خیابانها پر از آثار جنگه ، هنوز فکر میکنی یک یا نهایت دوسال از جنگ گذشته ، نگاهی به بچه ها ، در لابه لای خاکها و آجرها بازی میکردند ………

همه تصاویر را باز هم میدیدم فقط خرمشهر نبود که اینگونه باقی مانده ،آبادان هم هنوز در آتش بعد از جنگ میسوزد ، دزفول هم …….

پس همه این تبلیغات برای چیست این همه هزینه ؛ برگزاری شب شعر ؛ همایش ، جشن آزاد سازی ، تور راهیان نور ؛ تبلیغات تصویری و ….. چرا هنوز باید خرمشهر و آبادان و…. در آتش جنگ بسوزند و دولتمردان و رجال سیاسی ما بایک چفیه رژه روند و به هم گل هدیه دهند و تبریک آزاد سازی دهند … کدام آزاد سازی …  اصلا شهری دیگر باقی است …. یعنی همه وظیفه ما گرفتن یک سالرزو و گرامیداشت است … یعنی همه آنچه که باید انجام میشد همین بود …. وای ………

خرمشهر آزاد شد اما چه بسیار دلهائی که هنوز منتظرند … همانهائی که زندگی  را از دست دادند و بر سر آوارزندگیشان هنوز ایستاده اند شاید که خرمشهر آباد گردد ………..