فصل پائیز ، باز مدرسه دیر نمی شه

پائیز همیشه یاد آور خاطرات است

با روشن شدن هوا به دنبال کیف ، شلوار و جوراب

ریختن چندین پیمانه شکر در استکان چای

 واژگون شدن  استکان چای در سفره صبحانه

پشت درب مدرسه ایستادن و توضیح خواستن مدیر

یافتن دوستان جدید و تشکیل دسته برای جنگ های مدرسه ای 

سالها است از آن روزگار گذشته و دیگر فصل ها فقط یاد آور است

دیگر اول مهر  آنچنان مهم نیست ،

 بچه ها می توانند در هر روز دیگری هم دارای کفش ولباس نو باشند

پائیز نشان شور و اشتیاق بود

صورتهای خندان و لباسهای رنگارنگ و پیاده روهایی که پر می شدند و خالی می گشتند

دستهای کوچکی که در دستان بزرگتری پیش می رفتند 

سالها است از آن روزگار گذشته

صورتها دیگر شاد نیست ، رنگها یکنواخت شده است و..

بجای کیف در دست ، با دستان کوچک شیشه های خودروهای عبوری را پاک میکنند

بجای کیف در دست ، در کوچه  کیسه ای را از ته مانده به  جا مانده  پر میکند

بجای کیف در دست ، دستان دراز شده اش به دنبال اسکناسی است

بجای کیف در دست ، بیش از 37 درصد دانش آموزان ترک تحصیل کرده اند

باز مدرسه دیر نمیشه ، دیگه کسی نمی پرسه ……….

گزارش‌ مرکز آمار ایران  جمعیت 19 میلیون و 435 هزار نفری در سنین 7 تا 19 سال که باید آموزش خود را در مدارس ادامه دهند، بیش از 7 میلیون و 135 هزار نفر به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نیستند و در حقیقت بیش از 37 درصد دانش‌آموزان ایرانی مجبور به ترک تحصیل شد‌ه‌اند.