رقص و پای کوبی خبرگزاری های فارس و رجا نیوز برای سعید ذاکری

عجب روزگار غریبی است آقایان به قدری کم آورده اند که دست به خود زنی میکنند ،  اصل اتفاق از آنجائی رقم خورد که یکهفته پیش سعید ذاکری دبیر سیاسی هفته نامه نهم دی توسط دادگاه ویژه روحانیت کشور به واسطه اهانت به رئیس مجلس در مقاله ای به نام علی لاریجانی از چه می هراسد دستگیر شد و در تمام این مدت آقایان بیکار نشسته و در پس پرده سعی در آزاد سازی وی کردند و بالاخره اقدامات آنان به نتیجه رسید و این روزنامه نگار آزاد گردید

 اما اقدامات بعدی آقایان بسی جای تعجب داشت آنجائی که  به رقص و شادمانی پرداختند ، تاج گل بر گردنش آویختند و لقب  آزاده بر رویش نهادند ؛  عکسهای بیشماری در خبرگزاری های خودی از این مراسم آنچنانی رونمائی کردند و از همه جالب تر خبرگزاری های فارس و رجا نیوز به این جشن و پای کوبی دامن بسیار زدند

اما دلیل کار این خبرگزاری ها جای تعجب زیادی باقی گذاشت ، چون  از ولایت مداران ذوب شده بعید بود که این چنین دهن کجی به قوه قضائیه ای کنند که مستقیم توسط رهبر عزیزشان  منصوب گردیده است همان قضائیه ای که از سال 88 تاکنون به شدت تحت حمایت شان بود و هر آنچه را که خواستند اجابت کرد و پرونده های بیشماری از آنان را مفقود کرد و پرونده های زیادی را به حمایت از لباس شخصی ها و ساندیس خوران گشود …. و این خود به مشابه آن مثل  تف سربالا  گردید …………………..

درحاشیه – موتورهای توربوفن مخصوص پهپاد در ايران ساخته شد

 

پانوشت : موتورهای توربوفن مخصوص پهپاد در ايران ساخته شد

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=117840

در حاشیه همایش بازرسین انتصابات مجلس

در حاشیه نشست جبهه پایداری برای انتصابات مجلس

حکایت شیخ و کبوتران پیام رسان

شیخ در کوی میگشت و فر یاد بر میاورد کبوتر دارم ، کبوتر .   اهالی گرد امده و به او می نگریستند ، از میان جمع فریاد بر آمد ای شیخ چه کاری است که پیشه کرده ای سالیان بیشماری است کفتر بازی از رونق افتاده و دگر در شهر خریدار ندارد ، همهمه بالا گرفت و از کوی صدای بالا میرفت و هر کس چیزی بگفت ، شیخ بر زمین شد و فریاد بر آورد کبوتر دارم کبوتر …… .

 جوانی خوش روی به میان در آمد و رو به شیخ بگفتا : ای شیخ کبوتر از برای من به چند  ، اهالی تعجب زده به او بنگریستند و صدا در آمد از آن میان تو را چه به کفتر بازی برو سراغ درس و کتابهایت ،

زنی دگر بگفت : این پسر همان بزاز محله است همان که سر از کتاب جدا نمیکند  ، زنی دگر چادر بالاتر برده و بگفت : عجب خجالت هم برایش کم است ، تو و کفتر بازی ، باز صدا در کوی افزون شد و از هر سوی  هر آنکس چیزی بگفت

جوان باز چهره گشود و بگفت شیخ ، آن سفید روی را میخواهم جوان است دگر ، و از برای پدر هم آن خاکستری  ، روی هم به چند .

 شیخ بنگریست بر جوان و بگفتا که با پدر حساب همی خواهم کرد و چند طاقه پارچه خواهم  و دست در جامه کرد و کاغذی به بیرون بکشید و ادامه همی داد حاکم بفرموده به جای عیدی امسال کاغذی به ما اندر کنند و برای پیش از عید سال بعد ، سکه ای به ما بنمایند ،  کاغذ را با کبوتران به پدر همی داده و طاقه پارچه ای  ببرده که فرزندان از برای عید،  لباسی نو بر کنند …

شیخ دست در قفس بگفتا این کبوتر سفید و این خاکستری ، از میان جمع صدا برآمد کنار ، کنار منم  نماینده حاکم،   باید که بدانم اینجا چه خبر است ، صورت گرد و ریشهای آویزان به جلو همی شد ،  کبوتران ، شیخ و جوان را بنگریست و رو به جوان بگفت  باز هم خلاف ای جوان ،  وای مصیبتا که چه بر ما رفته  و دل ودین هر دو از دست بداده اید

تو چه میخواهی مگر نگفتیم کتاب ممنوع ، فیلم قدغن ، ایمیل خلاف  ، و اینترنت جاسوس و سیم ها را مسدود کردیم باز به دنبال چیستی ؟؟ 

جوان بگفت : کبوتر سفید از آن من که بفرستمش به آن دورها تا که برایم پیغامی آورد و برایم دو خط نوشته ای تا که فهمم آنان کجایند و من … و خاکستری از آن پدر تا که حسابش را با تاجر آن ور آب  به روز کند و….

 ریش آویزان فریاد بیاورد که از امروز کبوتر از برای جوان و پیر هم قدغن ……

شیخ بساط جمع کرد و به راه همی افتاد و میگفت : کبوتر دارم ، کبوتر مجاز ، فقط از برای کفتر بازان …………………………..    

در حاشیه – ارائه بودجه سال 91 به مجلس از طرف احمدی نژاد

آیا دولت ایران میتواند بوسیله پاکستان و افغانستان راهی برای دور زدن تحریم های اقتصادی پیدا کند ؟

این روزها دولت بهمراه اتاق های فکر پنهانشان هر آنچه را که در چنته دارند رو میکنند و در پی دوستان جدید به کشورهای همسایه رهسپار شدند .

ترکیه دیگر آن کشور رفیق بی چون و چرا گذشته نیست منافع ترکیه در حفظ موقعیت خویش است و از سفره حاکمان ایران گامی به عقب برداشت  تا بتواند روند خود را ادامه دهد ،

متحد دیگر سوریه ، امروز درگیر مسائل داخلی است و در این شرایط فقط  خواهان کمک رسانی و همفکری است برای برون رفت از بحران و پایدار کردن صندلی حاکمیت خویش ، دیگر بشار اسد و  سوریه هم نمی تواند میانجی  دولت ایران باشد ،

 کشورهای جنوب خلیج فارس هم به طور کامل راهشان را از جمهوری اسلامی جدا کرده اند و در صف متحدان بر علیه ایران ایستاده اند آنها هم منافعشان در حفظ شرایط موجود است ،

 از جنوب به شمال میرویم و کشورهای حاشیه  دریای خزر که رابطه ای با ایران داشته اند امروز  رابطه شان تا حدودی تیره و تار گشته و با سرمایه گذاری هایی که کشورهای غربی و آمریکا در این مناطق آغاز کرده اند راه آنان هم از جمهوری اسلامی جدا شده ،

چند روز پیش احمدی نژاد به همراه هیئتی به پاکستان رفت تا آنجا به اتفاق افغانستان به دنبال متحدان جدید باشد ، تلاشی جدید برای ایجاد رابطه دوستانه و بطبع استفاده از این موقعیت برای دور زدن تحریم های اقتصادی بر علیه ایران بود ، در چند سال گذشته ایران به واسطه کشورهایی چون ترکیه ، آذربایجان ، ارمنستان ، امارات و ….. اجناس اروپائی و آمریکائی را با نام این کشورها خریداری و سپس با پرداخت هزینه هایی گزاف اجناس را وارد کشور میکرد و از سوئی دیگر با تاسیس بانک و شرکتهایی مستعار به تجارت مشغول بودند و تا حدود بسیاری تحریم ها  را بی اثر نمودند

  اما با  عوض شدن استراتژی آمریکا و غربی ها این کشورها هم به مرور روابطشان با ایران تیره و تار گردید و این شاید آخرین تیر جمهوری اسلامی برای فرار از تار به دور خود تنیده بود

جدا کردن افغانستان و پاکستان از صف متحدین آمریکا و پیوستن به ایران و ایجاد یک شاهراه جدید برای مبادلات تجاری.

 امکانی که در این خصوص هنوز تردیدهایی وجود دارد انعکاس مذاکرات انجام یافته در خبرگزاری ها نشان از تلاش احمدی نژاد برای نشان دادن آمریکا به عنوان عامل مشکلات و از طرف دیگر حمایت های حامد کرزای از آمریکا تا حدود بسیاری این رابطه را با علامت سئوال روبرو کرده است و شاید باید منتظر آینده بود که آیا دولت ایران از شکاف به وجود آمده در روابط پاکستان با آمریکا توانسته بهره برداری کند و یا حلقه آخر برای فرار با شکست روبرو خواهد شد و دولت ایران اینبار از تحریم ها نمیتواند عبور کند ……………